עברית / תנאי שימוש


תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לחברת רון בע"מ. ט.ל.ח,
תשלום יימסר במעמד קבלת הסחורה
על הגולשים לעשות שימוש הוגן וסביר בלבד
משלוח ללא תשלום בהזמנה כוללת מעל 5,000 ₪ בטווח מרחק של עד 70 ק"מ מראשל"צ
המחירים אינם כוללים מע"מ.
זמן אספקה עד 21 ימי עסקים בכפוף למוצרים והכמויות במלאי
החברה שומרת לעצמה הזכות הבלעדית לשנות, לעדכן מחירים ו/או לעדכן תנאי העסקה בכל עת ע"פ שיקול דעתה הבלעדית
שליחת הזמנה אינה מהווה התחייבות כל שהיא מצד החברה לספק את הסחורה בפרק זמן כלשהו ו/או התחייבות מצידה להמצאות המוצרים או הכמויות במלאי
אין להעתיק, להעביר, לשכפל או להפיץ תוכן האתר ללא אישור בכתב מהחברה
אחריות המוצרים כפופה לאחריות יצרן. כל שירות מעבר יתומחר בנפרד
המזמין מתחייב באופן בלתי חוזר לקבל המוצרים המופיעים בהזמנתו האלקטרונית ששלח ולמתן תשלום במועד קבלת הסחורה
ביטול ההזמנה לאחר שליחה יגרור תשלום המזמין לחברה סך. 30% מערך הסה"כ הנקוב בהזמנה באופן מיידי וללא דיחוי בתוך 7 ימי עבודה ממועד הביטול
אין החברה מתחייבת לזמינות המוצרים המופיעים באתר במלאי
אין להסתמך על הזמנת הסחורה אלא לאחר יצירת קשר של נציג החברה עם המזמין לסגירה סופית של הזמנת המוצרים הקיימים במלאי וקביעת מועד אספקה.
אישור שליחת ההזמנה וקבלת מספר לא יהא כל אישור מצד החברה בגין זמינות המוצרים והימצאותם במלאי.
החברה שומרת לעצמה הזכות הבלעדית לשנות, לעדכן מחירים ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מתנאי המוצרים והעסקאות בכל עת ע"פ שיקול דעתה.